Videa

BLOK 1 - POLITIKA A BEZPEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

Ing. Ivan Gerhát, Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR: Příprava občanů k obraně státu 
2 Ivan Gerhát - Příprava občanů k obraně státu.pptx

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky: Krizové situace a jejich řešení v součinnosti s občany 
3 Miroslav Štěpán - Krizové situace a jejich řešení v součinnosti s občany.pptx

Veronika Fáberová, nezávislá bezpečnostní expertka: Ochrana měkkých cílů - módní hit nebo realita 
4 Veronika Fáberová - Ochrana měkkých cílů - módní hit nebo realita.pptx

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky: Průzkum SANEP - Bezpečnost ČR - branná výchova 
5 Zdeněk Ertl - Průzkum SANEP - Bezpečnost ČR - branná výchova.pdf

 

BLOK 2 - BRANNÁ PŘÍPRAVA A OBRANA STÁTU VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje: Koncepce ochrany obyvatelstva na školách Ústeckého kraje 
1 Petr Šmíd - Ochrana obyvatelstva na školách Ústeckého kraje.pptx

PaedDr. Jitka Vindušková, CSC., proděkanka pro studijní záležitosti, FTVS UK Praha: Výuka ochrany obyvatelstva ve studijních programech UK FTVS 
2 Jitka Vindušková - Výuka ochrany obyvatelstva ve studijních programech FTVS UK.pptx

Ing. Jiří Halaška, Ph.D., ČVUT FBMI Praha: Efektivní metody výuky předmětu ochrana obyvatelstva 
3 Jiří Halaška - Efektivní metody výuky předmětu Ochrana obyvatelstva.pptx

prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., FLKŘ UTB ve Zlíně: Vysokoškolské vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 
4 Dušan Vičar - Vysokoškolské vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.ppt

Mgr. Monika Nezbedová, ředitelka ZŠ Tusarova, Praha 7: Zkušenosti s přípravou k brannosti  na základní škole 
5 Monika Nezbedová - Zkušenosti s přípravou k brannosti na ZŠ.pptx

 

BLOK 3 - SPOLKOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST A BRANNÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek pro řízení sekce sportu MŠMT: Význam sportu pro brannou přípravu dětí a mládeže 
1 Karel Kovář - Význam sportu pro brannou připravenost dětí a mládeže.pptx

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky: Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití 
2a Zdeněk Ertl - Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití.pptx

2 Zdeněk Ertl - Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití.mp4

René Růžička, Muzeum civilní obrany Ústí nad Labem: Aktivity na podporu brannosti, spolupráce se školami 
3 René Růžička - Aktivity na podporu brannosti a spolupráce se školami.pptx

Ing. Jaroslav Salivar, 1. náměstek starosty sdružení hasičů Čechy, Moravy a Slezska: Sportovní a branná činnost dobrovolných hasičů 
4 Jaroslav Salivar - Sportovní a branná činnost dobrovolných hasičů.pptx

 

Diskuse 1:

 

Diskuse 2:

Zdroj: http://www.sporty-cz.cz