PROGRAM

08:15 Prezence

09:00 Zahájení konference Moderátor: Štěpán Škorpil


I. POLITIKA A BEZPEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

09:05 Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme

gen. Ing. Andor Šándor, bezpečnostní poradce

09:30 Příprava občanů k obraně státu

Ing. Ivan Gerhát, Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR

09:50 Krizové situace a jejich řešení v součinnosti s občany

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, bývalý generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky

10:10 Ochrana měkkých cílů – módní hit nebo realita?  

Veronika Fáberová, nezávislá bezpečnostní expertka, Co vůbec jsou měkké cíle?   Co pro jejich ochranu dělá stát? A co můžeme udělat my?

10:30 Diskuse

10:55 Přestávka, káva


II. BRANNÁ PŘÍPRAVA A OBRANA STÁTU VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY

11:15 Koncepce ochrany obyvatelstva na školách Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana pro Ústecký kraj

11:30 Výuka ochrany obyvatelstva ve studijních programech UK FTVS

PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., proděkanka pro studijní záležitosti, FTVS UK Praha


11:45 Efektivní metody výuky předmětu ochrana obyvatelstva

Ing. Jiří Halaška Ph.D., ČVUT FBMI Praha


12:00 "Vysokoškolské vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva"

Prof. Ing. Dušan Vičar, Csc.FLKŘ UTB ve Zlíně


12:15 Zkušenosti s přípravou k brannosti na základní škole

Mgr. Monika Nezbedová, ředitelka ZŠ Tusarova, Praha 7


12:30 Diskuse


13:00 Přestávka, obědIII. SPOLKOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST A BRANNÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE


14:00 Význam sportu pro brannou připravenost dětí a mládeže

PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT


14:15 Sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky


14:30 Aktivity na podporu brannosti, spolupráce se školami

René Růžička, Muzeum civilní ochrany Ústí nad Labem


14:45 Sportovní a branná činnost dobrovolných hasičů

Ing. Jaroslav Salivar, náměstek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska


15:00 Diskuse


15:30 Ukončení konference

Vysokoškolské vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. FLKŘ UTB ve Zlíně